Lillestrøm Øst

Informasjon
Prosjektet er i en tidlig fase. Vi jobber med regulering av området og vil starte arbeid med rammetillatelse så snart reguleringen er godkjent. Meld gjerne din interesse så vil du få løpende informasjon om fremdrift, tegninger, prospekt mv når dette blir klart.