Boliger med identitet

"Vi bygger det du drømmer om og litt til" er vår visjon

Det forplikter og skaper forventning. "Boliger med identitet" sier noe om hvordan vi ønsker å fremstå og hva vi legger i ordet bokvalitet.

Vi presenterer her tre boligprosjekter med særpreg og identitet. Noe er solgt og noe er i prosjektfasen...

Velbekomme!

Lillestrøm Øst

Banebrytende og fremtidsrettetbyutvikling i sentrum av Lillestrøm.“Den levende byen” skal utvikles og girom for 450 boenheter.

Følg med i den videre utviklingen.

Sagelva
Inntil Sagelva – 5 nye rekkehus med god standard og flott beliggenhet! Kommer for salg høsten 2017 Ta kontakt for informasjon